Bedingungen_Pl

Korzystanie z newsletterów jest nieodpłatne. Wydawcy dochowają wszelkich starań, by wybraƗ najciekawsze aktualne orzeczenia poszczególnych sądów. Wydawcy nie ponoszą jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność tłumaczeń oraz udostępnianie wszystkich orzeczeń. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim i będą traktowane poufnie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera.